07/02/16 – יום פתוח למגמת מוסיקה לשנת 2016-17!!!

17:00- מופע ממיטב קטעי הרכבי המגמה

19:00 – מפגש שאלות ותשובות

20:00- ג'אם פתוח