Warning: Use of undefined constant SEARCH - assumed 'SEARCH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/plus-yellowsubmarine-org-il/htdocs/plus.yellowsubmarine.org.il/wp-content/themes/yellowsubPlus/header.php on line 98

קורס סאונד בצוללת הצהובה:

  • רכישת ידע " מעשי" בלימוד ותוך כדי התנסות.
  • תרגול נוסף בכל נושא נלמד בקבוצות קטנות.
  • ניתוח דוגמאות מוזיקליות רבות לפי הנושאים הנלמדים.
  • הכנת שיעורי בית: חזרה על השיעור שהיה וקריאה עצמית של הנושא הבא לפני השיעור.
  • עבודת גמר: מעשית ( מיקס ומאסטרינג) ועיונית- בכתב.

 

מפגשים –  קורס סאונד  

 

1 מבוא ירון מוהר
2 תורת הגלים 1 ירון מוהר
3 תורת הגלים 2 ירון מוהר
4 תורת הגלים 3 ירון מוהר סדנת אקוסטיקה
5 מיקרופונים 1 ירון מוהר
6 מיקרופונים 2 ירון מוהר
7 מיקרופונים 3 ירון מוהר סדנת מיקרופונים
8 דציבל יוסי לוגאסי אולם
9 מיקרופונים 4 ירון מוהר
10 עיבוד צליל 1 יוסי לוגאסי
11 הקלטה (18:30) ירון מוהר
12 עיבוד צליל 2 יוסי לוגאסי
13 עיבוד צליל 3 יוסי לוגאסי
14 עיבוד צליל 4 יוסי לוגאסי
15 שולחנות בקרה 1 ירון מוהר
16 שולחנות בקרה 2 יוסי לוגאסי
17 פאץ' וחיווט ירון מוהר
18 מחשב 1 אלי זהבי בבית ספר חושן
19 מחשב 2 אלי זהבי בבית ספר חושן
20 מחשב 3 אלי זהבי בבית ספר חושן
21 מחשב 4 אלי זהבי בבית ספר חושן
22 מחשב 5 אלי זהבי בבית ספר חושן
23 אולפני פלוטו ברק יחזקאלי תל אביב תל אביב
24 הגברה 1 יוסי לוגאסי
25 הגברה 2 שי שטרייפלר שיעור בוקר אולם
26 הגברה 3 שי שטרייפלר שיעור בוקר אולם
27 הגברה 4 שי שטרייפלר שיעור בוקר אולם
28 מיקסים 1 ירון מוהר
29 מיקסים 2 יורם וזאן
30 מיקסים 3 יורם וזאן
31 מאסטרינג יורם וזאן תל אביב תל אביב

כל מפגש יהיה בן 4 שעות :  16:30  – 20:30  למעט שיעורי הגברה שיהיו משעות הבבוקר