Warning: Use of undefined constant SEARCH - assumed 'SEARCH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/plus-yellowsubmarine-org-il/htdocs/plus.yellowsubmarine.org.il/wp-content/themes/yellowsubPlus/header.php on line 98

בכל תחילת שנה על כל תלמיד להביא למשרד הצוללת מסמך בו חתומים:

הורה התלמיד, המורה הפרטי(בכיתה י' חתימה גם של הנהלת ביה"ס)

במסמך יצוין שהתלמיד לומד במגמת המוזיקה של הצוללת.

ויש להוסיף את הפרטים הבאים: תאריך, שם התלמיד, שם ההורה, שם המורה וביה"ס.

באיזה כיתה הוא לומד, על איזה כלי הוא מנגן וכמה שנים הוא עם המורה.

ניתן להוריד את הטופס על ידי לחיצה על הקישור הכחול בצד ימין

את הטופס החתום יש לשלוח למשרד הצוללת עד ה – 1 לספטמבר 

לפקס: 02-6790867 או לדואר האלקטרוני:[email protected]

____________________________________________________________

*הכיתוב מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומיועד לבנים ולבנות