Warning: Use of undefined constant SEARCH - assumed 'SEARCH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/plus-yellowsubmarine-org-il/htdocs/plus.yellowsubmarine.org.il/wp-content/themes/yellowsubPlus/header.php on line 98

מרכיבי ציון הבגרות (מעודכן משנת תשע"ה)

 

מבחן/פרויקט

תיאור

אחוז מציון (5 יח"ל)

חלוקה ליחידות לימוד

סימני היתק

מבחן תיאורטי בכתב

2.00%

2

(כיתה יא)

קריאת קצב

ביצוע בנגינה או סולפז' קצבי (דקלום)

4.00%

סולמות מז'וריים

ביצוע בנגינה ובסולפז'

2.00%

סולמות מינוריים

ביצוע בנגינה ובסולפז'

2.00%

אקורדים משולשים

ביצוע בנגינה ובסולפז'

2.00%

ספטקורדים

ביצוע בנגינה ובסולפז'

2.00%

פרויקט ניתוח קצבי

עבודה בכתב וביצוע היצירה המנותחת במופע

8.00%

הפרויקט הקלאסי

הרצאות תלמידים אודות יצירה קלאסית ומופע עיבודים חופשיים ליצירות המנותחות

8.00%

נגינה בהרכבים יא

ציון על השתתפות בהרכב מודרך אחד לפחות במגמה במהלך שנה ב'

2.00%

ציון מגן כיתה יוד

ציוני פעילות שוטפת במהלך שנה א'

6.00%

(סה"כ: 38%)

מבחן שמיעה

הכתבות מלודיות חד-קוליות

4.00%

2

(כיתה יב)

זיהוי מרווחים מלודיים בשמיעה

2.00%

זיהוי מרווחים הרמוניים בשמיעה

2.00%

זיהוי היפוכי אקורדים משולשים בשמיעה

2.00%

מבחן רשות (בונוס) בזיהוי מהלכים הרמוניים בשמיעה

0.30%

קריאת תווים

קריאת תווים – סולפז'

3.00%

קריאת תווים – נגינה

3.00%

בחינה תיאורטית בכתב

ניתוח הרמוני לא מסורתי

3.00%

ניתוח מלודי בכתב של יצירה קלאסית קצרה

2.00%

הרמון כורל מסורתי

3.00%

תולדות המוסיקה המערבית

3.00%

הרמוניה מעשית

נגינת מהלכים הרמוניים

4.00%

נגינה בהרכבים יב

ציון על השתתפות בהרכב מודרך אחד לפחות במגמה במהלך שנה ג'

2.00%

ציון מגן כיתה יא

ציוני פעילות שוטפת במהלך שנה ב'

9.00%

(סה"כ: 42%)

ציון מגן כיתה יב

ציוני פעילות שוטפת במהלך שנה ג'

9.00%

1

(כיתה יב)

רסיטל פנימי

מופע של 3 קטעים מוסיקליים בביצוע והפקת התלמיד/ה

11%

(סה"כ: 20%)

ציון משוקלל

100.00%